Uppladdningstjänsten 2.0

 

 Läs om hur du använder tjänsten här

När du har loggat in hittar du alla blanketter som går att skicka in via Uppladdningstjänsten. 


OBS! Ärenden av typen Utprovning, Specialanpassning och Produkt utanför sortiment ska skapas i webSesam.

Klicka här för att komma till webSesam

När du använder tjänsten lagrar vi dina kontaktuppgifter.