Uppladdningstjänst

Ange dina inloggningsuppgifter nedan.

Om du saknar uppgifter kontaktar du: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

OBS! Ärenden av typen Utprovning och Specialanpassning ska skapas i webSesam!

Klicka här för att läsa mer om hur du använder tjänsten.
När du använder tjänsten lagrar vi dina kontaktuppgifter så att vi kan återkoppla till dig när ärendet är hanterat.